2003-2009: Φοίτηση στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια με πλήρη υποτροφία, την οποία διατήρησα όλα τα χρόνια της φοίτησής μου.

2013: Αποφοίτηση από το τμήμα της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2014: Επιτυχούσα στην πρώτη θέση στις εισαγωγικές εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην κατεύθυνση Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών. Το έτος 2016 ολοκλήρωσα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

2018: Επιτυχούσα στις εισαγωγικές εξετάσεις του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

2020: Ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

2016 – μέχρι και σήμερα διατηρώ το δικηγορικό μου γραφείο στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Φράγκων 13